Segreguj Aktywnie
KAMPANIA EDUKACYJNA
ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO
W GDANSKU

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku
Obejrzyj film
Zgniataj butelki Zgniataj butelki Zgniataj butelki
Jak najlepiej przygotować butelki plastikowe do procesu dalszego przetwarzania i recyklingu?
Zobacz nasz filmik i przekonaj się jakie to proste! Bądź

EKOAKTYWNY!
Projekt realizowany jest przy wsparciu Organizacji Odzysku Opakowań S.A. Rekopol
Segreguj Aktywnie

O Kampanii

Instrukcja

Kampanię skierowana była do ośrodków sportowych, siłowni oraz klubów fitness posiadających infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, czyli do miejsc, w których w dużych ilościach produkowany jest odpad w postaci zużytych plastikowych butelek.

W ramach akcji przekazaliśmy bezpłatnie naszym Partnerom zgniatarki do butelek plastikowych PET, które znacznie ułatwią prawidłowe przygotowanie surowca do dalszego przetwarzania! Akcja miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na rolę selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i proekologicznego przetwarzania odpadów wszystkich frakcji na terenie gminy miasta Gdańska.

Kampania była kontynuacją akcji edukacyjnej „Zgnieć butelkę, bądź eko!” i jednocześnie wpisuje się w Program Edukacji Ekologicznej prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny.Zgniatarka to niewielkie urządzenie montowane w ogólnodostępnym miejscu, pozwalające w prosty sposób zmniejszyć objętość pustej butelki nawet o ok. 70% przed jej wyrzuceniem do żółtego pojemnika. Wszystkie zgniatarki zostały przekazane wraz z tabliczką informacyjną oraz plakatem edukacyjnym zawierającym instrukcję obsługi urządzenia.

Odkręć nakrętkę i umieść butelkę w urządzeniu. Zgnieć butelkę. Zakręć butelkę i wrzuć do odpowiedniego pojemnika.

Jak dołączyć do akcji?

Zgłoszenia udziału placówki w naszej akcji można dokonać na dwa sposoby:
dzwoniąc pod numer telefonu:
+48 600-026-265

wysyłając e-mail na adres:
mlapinska@zut.com.pl
w tytule maila podając hasło kampanii: Segreguj AKTYWNIE!


Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada 2017 r.
Włączenie się do akcji to nie tylko okazja do użytkowania zgniatarek, ale również promowanie proekologicznych postaw jako Partner naszego działania!
Zachęcamy do wspólnego działania na rzecz środowiska!
Dołącz do akcji!

Dlaczego warto zgniatać butelki przed wyrzuceniem?

Zgniatanie =

Zmniejszenie
objętości butelek o

70%

Oszczędność miejsca 

w koszu
i śmieciarce

Czystsze 

powietrze

Efektywniejszy
transport odpadów

 i mniejsze zużycie paliwa


Odpowiednie
przygotowanie tworzywa do

 recyclingu

70 procent mniejsza objętość

Nowy system segregacji w Gdańsku 2018

Obecnie system segregowania odpadów w Gdańsku dzieli się na 3 obowiązkowe frakcje: szkło, odpady mokre (bio) oraz odpady suche. Ponadto można korzystać z ogólnodostępnych pojemników i dobrowolnie tam wyrzucać wydzielone: papier i tworzywa sztuczne. Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązywać będzie nowy, jednolity dla całego kraju, podział na 5 frakcji:
Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne
Resztkowe
Bio
Pamiętaj, segregacja odpadów przynosi wymierne korzyści:

Ograniczenie masy odpadów 

zanieczyszczających
nasze środowisko

Niższe zużycie 

surowców naturalnych

Ograniczenie
zagrożenia zdrowia 

człowieka

Pozyskanie surowców 

wtórnych, przetwarzanie
i recykling

Oszczędność miejsca 

na składowisku i przedłużenie
jego „żywotności”

Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń 

do powietrza

Kontakt

Specjalista ds. Promocji
Monika Łapińska-Kopiejć
tel. kontaktowy: 58 326 01 06,
mlapinska@zut.com.pl

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55
Sekretariat
Tel.: 58-326-01-00
Faks: 58-322-15-76
e-mail: zut@zut.com.pl